Motioner till årsmötet 8 maj mottages samt Kallelse årsstämma 8 maj!

Hej Medlem

Härmed kallar Folkets Hus & Park Byggnads/-ek.förening i Kungälv till årsstämma 2024 den 8 maj 18.00 i Kongevi Klubbhus.

Anmäl dig i mail linus.carlstrom@ikkongahalla.com om du ämnar deltaga på årsstämman senast 1 maj.

Om du har ett förslag på något som behöver göras/ändras/förbättras i Folkets Hus & Park Byggnads/-ek.förening i Kungälv
Senast 1 maj 2024 går det bra att lämna in en motion till årets stämma (2024)

Du kan naturligtvis alltid kontakta styrelsen, via Linus Carlström (linus.carlstrom@ikkongahalla.com), när det gäller sådant som du tycker behöver göras, men om det gäller lite större saker så kan du behöva lämna ett förslag till årsstämman så att alla medlemmar kan säga sitt i frågan. Då lämnar du en s.k. motion till årsmötet. Motioner ska lämnas senast 1 vecka innan årsmötet d.v.s. 1 maj enligt stadgarna.

Man kan naturligtvis bara skriva ner sitt förslag i ett dokument och lämna till styrelsen, senast 7 dagar innan årsstämman, men det är bra om den ändå är utformad på ett sätt som gör den lättare att behandla i ett årsmöte. Här nedan följer en enkel mall hur man kan skriva.

Motion angående
(Ditt ärende. Ett ärende per motion. Har du flera ärenden skriver du flera motioner.)

Lämna en kort beskrivning på vad du vill behandla, vad du ser som ett problem eller vad som behöver ändras.

Förslag:
Här skriver du hur du vill att det ska vara, hur du skulle vilja att man löser problemet eller vilka åtgärder du tycker man borde vidta. Om det är flera saker som man behöver göra för att lösa problemet så skriv gärna var och en av dessa på en egen rad.

Jag föreslår att:

först gör man detta…
och sedan gör man detta…

Undertecknat:
Datum:

Namn:

Adress:

KOM IHÅG att motioner till årsmötet måste lämnas in senast 1 veckor innan årsmötet d.v.s. 1 maj enligt stadgarna.

(Förslag till styrelsen kan däremot lämnas när som helst under året)

Hälsningar
Styrelsen!